Aktualności

28 February 2019
admin

Dotacja na zakup ekologicznych szalunków ABS

Nasza firma zrealizowała projekt pn. „Wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w firmie JL Sp. z o.o.”. Inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.
W wyniku realizacji projektu na rynek budowlany wprowadzone zostały nowoczesne szalunki wykonane ze sztucznego tworzywa, co przełoży się także na wzrost zatrudnienia w firmie. Przedsiębiorstwo wprowadzi także możliwość wypożyczania szalunków klientom indywidualnym oraz małym firmom budowlanym.
Główne założenie projektu osiągnięte będzie poprzez wdrożenie szeregu celów szczegółowych pozwalających na dalszy rozwój firmy. Do celów tych zaliczyć można:
  • – wprowadzenie na podlaski rynek budowlany szalunków wykonanych z nowoczesnego tworzywa sztucznego ABS,

  • – rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa o nową usługę, którą będzie wynajem nowoczesnych szalunków przez klientów indywidualnych oraz małe firmy działające w branży budowlanej, co pozwoli na wpływ środków do budżetu przedsiębiorstwa w czasie, gdy przedsiębiorstwo nie będzie wykonywało własnych zleceń,

  • – zwiększenie przychodów firmy w związku z wprowadzeniem wynajmu,

  • – obniżenie kosztów przedsiębiorstwa związanych z jednorazowym użyciem tradycyjnych szalunków drewnianych,

  • – wprowadzenie innowacji procesowej, dzięki której przedsiębiorstwo  zwiększy swoją konkurencyjność oraz poprawi wizerunek firmy,

  • – zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, wynikające z łatwego montażu szalunków, braku konieczności ciesielskiej obróbki jak w przypadku szalunków drewnianych oraz braku konieczności używania ciężkiego sprzętu, stosowanego podczas montażu szalunków metalowych.

Dodatkowymi korzyściami z realizacji projektu będzie pozytywny wpływ inwestycji na walory środowiskowe obszaru objętego wsparciem. Wprowadzenie na budowlany rynek nowoczesnych szalunków wielokrotnego użytku zmniejszy materiałochłonność przedsiębiorstwa, ograniczy emisję zanieczyszczeń do atmosfery powstającą w wyniku pracy ciężkiego sprzętu używanego do transportu tradycyjnych szalunków, a także zmniejszy ilość zanieczyszczeń chemicznych z betonu dostających  się do środowiska ze zużytymi, jednorazowymi szalunkami drewnianymi.

Całkowita wartość projektu : 659 278,09  zł.

Wkład własny:  284 779,19  zł.

Wkład Funduszy Europejskich : 374 498,90  zł.

Kontakt

Dane firmowe
JL Sp. z o.o.
ul. Forteczna 27
18-421 Piątnica
NIP: 7182143506
REGON: 363872747
Biuro
plac Kościuszki 1 (I piętro)
18-400 Łomża