JLBUD
Telefon: +48 506 45 45 45 Adres eMail: biuro@jl-bud.pl
JL-BUD

Rozbudowa i przebudowa budynku Piskiego Domu Kultury

Inwestor: Piski Dom Kultury
Termin realizacji: 2020 – 2023 rok

Przedmiotem zleconych prac dla JL Sp. z o.o.  jest kompleksowa rozbudowa Piskiego Domu Kultury

Zakres przedmiotu zamówienia dotyczy, w szczególności:

 1. wykonania robót rozbiórkowych
 2. wykonania robót fundamentowych
 3. wykonania robót ziemnych
 4. wykonania robót konstrukcyjnych
 5. wykonania konstrukcji i pokrycia dachu
 6. wykonania elewacji obiektu
 7. wykonania izolacji w budynku,
 8. wykonania opaski z kostki betonowej wokół budynku;
 9. wykonania posadzek
 10. montażu stolarki okiennej i drzwiowej,
 11. montażu balustrad
 12. montażu wind
 13. wykonania robót wykończeniowych
 14. dostawy montażu wyposażenia użytkowego obiektu
 15. wykonania przyłącza wodociągowego
 16. wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 17. wykonania przyłącza centralnego ogrzewania
 18. wykonania instalacji wody zimnej, wody ciepłej, przeciwpożarowej
 19. wykonania instalacji kanalizacyjnej
 20. wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
 21. wykonania instalacji wentylacyjnej
 22. wykonania instalacji oddymiającej
 23. wykonania instalacji wody lodowej
 24. wykonania instalacji elektrycznej
 25. wykonania instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 26. montażu wyposażenia przeciwpożarowego
 27. wykonania instalacji sygnalizacji pożaru SAP
 28. wykonania instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV
 29. wykonania instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej
 30. wykonania sieci okablowania strukturalnego
 31. wykonania systemu oświetlenia i nagłośnienia scenicznego
 32. wykonania zagospodarowania terenu

35%

25%

20%

1%

Stan budynku przed rozpoczęciem prac

Wizualizacja projektu

Podpisanie umowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dane Firmowe

JL Sp. z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 1

18-400 Łomża

NIP: 7182143506

REGON: 363872747

Biuro

Plac Kościuszki 1 (1 piętro),

18-400 Łomża

+48 506 45 45 45