JLBUD
Telefon: +48 506 45 45 45 Adres eMail: biuro@jl-bud.pl
JL-BUD

DOTACJA NA ZAKUP EKOLOGICZNYCH SZALUNKÓW ABS

Nasza firma zrealizowała projekt pn. „Wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w firmie JL Sp. z o.o.”. Inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.
W wyniku realizacji projektu na rynek budowlany wprowadzone zostały nowoczesne szalunki wykonane ze sztucznego tworzywa, co przełoży się także na wzrost zatrudnienia w firmie. Przedsiębiorstwo wprowadzi także możliwość wypożyczania szalunków klientom indywidualnym oraz małym firmom budowlanym.
Główne założenie projektu osiągnięte będzie poprzez wdrożenie szeregu celów szczegółowych pozwalających na dalszy rozwój firmy. Do celów tych zaliczyć można:

Dodatkowymi korzyściami z realizacji projektu będzie pozytywny wpływ inwestycji na walory środowiskowe obszaru objętego wsparciem. Wprowadzenie na budowlany rynek nowoczesnych szalunków wielokrotnego użytku zmniejszy materiałochłonność przedsiębiorstwa, ograniczy emisję zanieczyszczeń do atmosfery powstającą w wyniku pracy ciężkiego sprzętu używanego do transportu tradycyjnych szalunków, a także zmniejszy ilość zanieczyszczeń chemicznych z betonu dostających  się do środowiska ze zużytymi, jednorazowymi szalunkami drewnianymi.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU : 659 278,09  ZŁ.

WKŁAD WŁASNY:  284 779,19  ZŁ.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH : 374 498,90  ZŁ.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dane Firmowe

JL Sp. z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 1

18-400 Łomża

NIP: 7182143506

REGON: 363872747

Biuro

Plac Kościuszki 1 (1 piętro),

18-400 Łomża

+48 506 45 45 45