JLBUD
Telefon: +48 506 45 45 45 Adres eMail: biuro@jl-bud.pl
JL-BUD

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez Serwis JL-Bud.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

JL Sp. z o.o.
Plac Tadeusza Kościuszki 1
18-400 Łomża
NIP 718-214-35-06
REGON 363872747

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Z uwagi na to kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis, przede wszystkim, realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) po pierwsze, poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) jak również, poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu bezsprzecznie przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Oczywiście osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, jak również ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy natychmiast informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis JL-Bud. Skutkiem tego, strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

INFORMACJA PRAWNA

Zawartość niniejszej strony służy wyłącznie celom informacyjnym.

Podsumowując, JL-Bud
 nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione w wyniku poprawnego lub niepoprawnego użycia strony, ani poprawnej lub niepoprawnej interpretacji informacji podanych na niniejszej stronie. Ponadto informacje podane na niniejszej stronie mogą być zmieniane, jak również aktualizowane w każdym momencie i według naszego uznania. Z uwagi na to nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z niewiedzy o tych zmianach lub aktualizacjach. Dodatkowo, na naszej stronie znajdują się linki do stron partnerskich. Jednakże, nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ręczymy za treść tych stron. Z tego powodu, nie gwarantujemy, że informacje zawarte na tych stronach nie łamią praw własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich.

1. Charakter gromadzonych przez informacji przez JL-Bud Gromadzimy Państwa dane osobowe za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszej stronie. W zakres tych danych wchodzą: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej. Przechowujemy także informacje dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie, na przykład: adres IP, datę i godzinę wizyty na naszej stronie internetowej, typ połączenia internetowego.

2. Wykorzystywanie danych Wypełniając udostępnione formularze (prośbę o kontakt lub prośbę o dostarczenie dokumentacji), zgadzają się Państwo na gromadzenie przez nas Państwa danych. Wskutek odwiedzin naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na gromadzenie przez nas Państwa danych informatycznych związanych z logami. Gromadzimy te dane, przede wszystkim, w celu lepszego poznania Państwa potrzeb i udzielania Państwu spersonalizowanych odpowiedzi. Dane zbierane są również w celach statystycznych, aby poprawić zawartość strony zgodnie z Państwa potrzebami. Personalia zebrane za pośrednictwem formularzy będą przechowywane maksymalnie przez rok. Natomiast informacje związane z zapytaniami dokonanymi na naszej stronie będą przechowywane przez jeden miesiąc.

3. Przysługujące Państwu prawa Zgodnie z ustawą o informatyce i swobodach (ustęp 34) przysługuje Państwu bezsprzecznie prawo wglądu do Państwa danych osobowych, ich zmiany, poprawienia lub usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa, proszę napisać na adres:

JL Sp. z o.o.,
plac Tadeusza Kościuszki 1,
18-400 Łomża

lub na adres poczty elektronicznej biuro @jl-bud.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dane Firmowe

JL Sp. z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 1

18-400 Łomża

NIP: 7182143506

REGON: 363872747

Biuro

Plac Kościuszki 1 (1 piętro),

18-400 Łomża

+48 506 45 45 45