JLBUD
Telefon: +48 506 45 45 45 Adres eMail: biuro@jl-bud.pl
JL-BUD

Nasze Realizacje

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie

Inwestor: Miasto Grajewo
Termin realizacji: 2024 - 2025 rok

Zobacz więcej

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie

Inwestor: Miasto Zambrów
Termin realizacji: 2024 - 2025 rok

Zobacz więcej

Budowa hali sportowej wraz z przebudową Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie

Inwestor: Powiat Kolno
Termin realizacji: 2024 - 2025 rok

Zobacz więcej

Budowa osiedla mieszkaniowego – Osiedle przy Wiejskiej w Ostrowi Mazowieckiej

Inwestor: Lewiarz Development I Sp. z o. o.
Termin realizacji: 2023 - 2024 rok

Zakres zleconych prac dla JL Sp. z o.o. obejmuje wyburzenie obecnej zabudowy oraz budowę osiedla mieszkaniowego przy ulicy Wiejskiej 14 w Ostrowi Mazowieckiej

Zobacz więcej

Budowa sali gimnastycznej w Sorkwitach

Inwestor: Gmina Sorkwity
Termin realizacji: 2023 - 2024 rok

Zakres zleconych prac dla JL Sp. z o.o. obejmuje wyburzenie obecnej oraz budowę nowej sali gimnastycznej przy ulicy Szkolnej 17B w Sorkwitach

Zobacz więcej

Rozbudowa budynku żłobka w Troszynie

Inwestor: Gmina Troszyn
Termin realizacji: 2023 - 2024 rok

JL sp. z o.o. jako generalny wykonawca wykona rozbudowę budynku żłobka w Troszynie

Zobacz więcej

Budowa przedszkola oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego przedszkola w Michałowicach na świetlicę wiejską

Inwestor: Gmina Michałowice
Termin realizacji: 2023 - 2024 rok

JL sp. z o.o. jako generalny wykonawca wykona kompleksową budowę przedszkola oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania 3 oddziałowego przedszkola na świetlicę wiejską przy ul. Szkolnej w Michałowicach

Zobacz więcej

Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej w Sochaczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
Termin realizacji: 2022 - 2023 rok

Zakres zleconych prac dla JL Sp. z o.o. obejmuje kompleksową budowę budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sochaczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Zobacz więcej

Budowa szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej

Inwestor: Miasto Ostrów Mazowiecka
Termin realizacji: 2022 - 2024 rok

Zakres zleconych prac dla JL Sp. z o.o. obejmuje kompleksową budowę i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową

Powierzchnia zabudowy – 2 274,74 m2
Powierzchnia użytkowa w sumie – 6 096,50 m2
Kubatura - 29 433,02 m3

Zobacz więcej

Budowa osiedla mieszkaniowego – Osiedle Łagody w Łomży

Inwestor: Lewiarz Development Sp. z o. o.
Termin realizacji: 2021 - 2023 rok

Przedmiotem realizowanych prac jest budowa osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego przy ulicy Porucznika Łagody 1 A, B, C w Łomży.

Inwestycja składać się będzie z dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednego budynku mieszkalno-usługowego, o zróżnicowanych kondygnacjach wraz z wielostanowiskowymi garażami podziemnymi, murami oporowymi, wewnętrznymi drogami pieszymi i kołowymi z miejscami parkingowymi, a także niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami budowlanymi.

Zobacz więcej

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Prostkach

Inwestor: Gmina Prostki
Termin realizacji: 2021 - 2023 rok

Zakres zleconych prac dla JL Sp. z o.o. obejmuje kompleksową budowę hali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym.

Obiekt będzie pełnił funkcje sali sportowej z zapleczem sanitarnym dla istniejącej Szkoły Podstawowej w Prostkach. W ramach zleconych prac powstanie:

- budynek sali sportowej parterowej bez podpiwniczenia,
- zaplecze sanitarne dwu kondygnacyjne wraz z podpiwniczeniem.

Zobacz więcej

Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

Inwestor: Miasto i Gmina Serock
Termin realizacji: 2021 - 2022 rok

Zakres zleconych prac dla JL Sp. z o.o. obejmuje kompleksową Rozbudowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zobacz więcej

Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSZ nr 1 im. S. Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztowej 6

Inwestor: Zespół Szkół Zawodowych nr 1
Termin realizacji: 2021 rok

Przedmiotem zleconych prac dla JL Sp. z o.o. jest rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej przy ZSZ nr 1 im. S. Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztowej 6

Zobacz więcej

Budowa hali sportowej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo” realizowanego w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2020”

Inwestor: Gmina Mrągowo
Termin realizacji: 2021 - 2023 rok

Zakres zleconych prac dla JL Sp. z o.o. obejmuje kompleksową budową hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zobacz więcej

Przebudowa budynku Dworca PKP w Ostrołęce

Inwestor: Miasto Ostrołęka
Termin realizacji: 2021 rok

Zakres prac obejmuje przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku dworca PKP na potrzeby centrum technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacyjnych „Multicentrum” przy Placu Dworcowym w Ostrołęce oraz przebudowa i zagospodarowanie przyległego terenu w obrębie Placu Dworcowego i ul. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Miastach” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”

Zobacz więcej

Budowa sali sportowej wraz z zapleczem oraz rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łęgajnach

Inwestor: Gmina Barczewo
Termin realizacji: 2021 - 2023 rok


Przedmiotem zleconych prac dla JL Sp. z o.o. jest budowa sali sportowej wraz z zapleczem oraz rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łęgajnach

Zobacz więcej

Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle

Inwestor: Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki
Termin realizacji: 2020 - 2022 rok

Przedmiotem zleconych prac dla JL Sp. z o.o. jest rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło

Zobacz więcej

Budowa Sali gimnastycznej w Sząbruku

Inwestor: Gmina Gietrzwałd
Termin realizacji: 2020 - 2021 rok

Przedmiotem zleconych prac dla JL Sp. z o.o. była budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku wraz z zagospodarowaniem terenu

Zobacz więcej

Budowa Sali Gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży

Inwestor: Miasto Łomża
Termin realizacji: 2019 - 2021 rok

Zakres zleconych prac dla JL Sp. z o.o. obejmował rozbiórkę istniejącej nieczynnej sali gimnastycznej i kompleksową budowę nowej hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zobacz więcej

Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno

Inwestor: Powiat Garwoliński
Termin realizacji: 2020 rok

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:
• Kompleksowa przebudowa budynku
• Wymiana instalacji elektrycznych
• Wymiana instalacji sanitarnych
• Zagospodarowanie terenu
• Wykonanie dróg wewnętrznych i parkingów
• Wykonanie ogrodzenia
• Wykonanie zbiornika p.poż.
• i wiele innych

Zobacz więcej

Termomodernizacja budynku Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy

Inwestor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej
Termin realizacji: 2019 – 2020 rok

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:
- kompleksową przebudowę budynku
- wymianę instalacji elektrycznych
- wymianę instalacji sanitarnych
- zagospodarowanie terenu
- wykonanie dróg wewnętrznych i parkingów
- wykonanie ogrodzenia
- wykonanie zbiornika p.poż.
- i wiele innych

Zobacz więcej

Budowa budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łomży

Inwestor: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
Termin realizacji: 2020 rok

Zakres wykonanych prac w ramach podwykonawstwa obejmował:
• Wykonanie wykopów
• Wykonanie robót konstrukcyjnych żelbetowych
• Wykonanie robót izolacyjnych fundamentów

Zobacz więcej

Budowa Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego w Łomży

Inwestor: Miasto Łomża
Termin realizacji: 2019 – 2020 rok

W ramach zadania inwestycyjnego zostały wykonane następujące prace:
- budowa dworca i schodów zewnętrznych przy pawilonach handlowych,
- wykonanie elewacji budynku dworca wraz z napisem na dworcu i oznaczeniem peronów,
- wykonanie instalacji wewnętrznych branży sanitarnej i elektrycznej oraz roboty wykończeniowe w budynku dworca.

Zobacz więcej

Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Inwestor: Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych- Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Termin realizacji: 2020 rok


Zakres wykonanych prac obejmował m.in:
• Ocieplenie dachu z wykonaniem izoalcji, wymianą obróbek blacharskich i orynnowania,
• Docieplenie ścian zewnętrznych,
• Ocieplenie ścian piwnic przylegających do gruntu z wykonaniem izolacji pionowej,
• Wymiana okien na okna PCV,
• Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe, izolowane termicznie,
• Budowa wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej
• Wymiana instalacji c.o,
• Budowa systemu fotowoltaicznego,
• Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED wraz z niezbędnym remontem instalacji elektrycznych,

Zobacz więcej

Termomodernizacja budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej wraz z modernizacją oświetlenia oraz instalacją kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych realizowanego w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pogodnej
w Białymstoku”

Inwestor: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Termin realizacji: 2019 – 2020 rok

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:
• Ocieplenie dachu z wykonaniem izoalcji, wymianą obróbek blacharskich i orynnowania,
• Przebudowa z wymianą świetlików dachowych
• Docieplenie ścian zewnętrznych,
• Ocieplenie ścian piwnic przylegających do gruntu z wykonaniem izolacji pionowej,
• Wymiana okien na okna PCV,
• Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe, izolowane termicznie,
• Budowa wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej dla całego obiektu,
• Wymiana instalacji c.o,
• Budowa systemu fotowoltaicznego,
• Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED wraz z niezbędnym remontem instalacji elektrycznych,

Zobacz więcej

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szpitala SPZOZ w Węgrowie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
Termin realizacji: 2019 rok


Zakres wykonanych prac obejmował kompleksową termomodernizację kompleksu budynków przy ul. Tadeusza Kościuszki 201 w Węgrowie

Zobacz więcej

Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa

Inwestor: MPEC w Łomży
Termin realizacji: 2019 rok

Zakres wykonanych robót obejmował:

  • prace przygotowawczo- rozbiórkowe
  • zagospodarowanie terenu (drogi, place, chodniki)
  • zewnętrzne instalacje wodno- kanalizacyjne oraz instalacje ppoż
  • budowa placu składowego biomasy, rekonstrukcja kotłowni, fundamenty dla nowego wyposażenia, konstrukcje metalowe oraz budowa dróg
  • budowa i montaż budynku podajnika biomasy z ruchoma podłogą
  • instalacje zewnętrzne i wewnetrzne
Zobacz więcej

Termomodernizacja budynków PSM I stopnia im. R. Twardowskiego w Puławach

Inwestor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej
Termin realizacji: 2018r – 2019 rok

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:
• Docieplenie stropodachów z wykonaniem pokrycia
• Docieplenie ścian zewnętrznych,
• Ocieplenie podłogi w piwnicy warstwą styroduru wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej podłogi oraz odtworzeniem warstw posadzkowych,
• Ocieplenie ścian piwnic przylegających do gruntu z wykonaniem izolacji pionowej,
• Wymiana okien na okna PCV z nawiewnikami,
• Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe, izolowane termicznie,
• Budowa systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w auli,
• Budowa wentylacji mechanicznej w sali koncertowej,
• Wymiana instalacji c.o,
• Wymiana instalacji c.w.u,
• Budowa systemu fotowoltaicznego,
• Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED wraz z niezbędnym remontem instalacji elektrycznych,
• Budowa systemu BMS w zakresie instalacji elektrycznych,
• Remont całego wnętrza budynku

Zobacz więcej

Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 1 w Biskupcu , ul. Ludowa 5

Inwestor: Zakład Nieruchomości Lokalowych Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2018 rok

Zakres wykonanych prac obejmował kompleksową termomodernizację kompleksu budynków

Zobacz więcej

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Biskupcu

Inwestor: Gmina Biskupiec
Termin realizacji: 2018 rok

Zakres wykonanych prac obejmował kompleksową termomodernizację budynku:
- docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropu w piwnicy
- docieplanie ścian fundamentowych
- wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne
- modernizacja c.o.
- wymiana stolarki okienno- drzwiowej
- zastosowanie fotowoltaiki.

Zobacz więcej

Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola Jacek i Agatka w Biskupcu

Inwestor: Gmina Biskupiec
Termin realizacji: 2018 rok


Zakres wykonanych prac obejmował kompleksową termomodernizację budynku

Zobacz więcej

Termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie

Inwestor: Gmina Łukta
Termin realizacji: 2018 rok

Zakres wykonanych prac obejmował kompleksową termomodernizację zespołu budynków

Zobacz więcej

Termomodernizacja wraz z przebudową budynku PSM I stopnia w Gryficach

Inwestor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej
Termin realizacji: 2017 – 2018 r

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:
• Wymiana konstrukcji dachów,
• Ocieplenie dachu wełną mineralną z naprawą poszycia dachowego, wymianą obróbek blacharskich i orynnowania,
• Docieplenie ścian zewnętrznych,
• Ocieplenie podłogi w piwnicy warstwą styroduru wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej podłogi oraz odtworzeniem warstw posadzkowych,
• Ocieplenie ścian piwnic przylegających do gruntu z wykonaniem izolacji pionowej,
• Wymiana okien na okna PCV z nawiewnikami,
• Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe, izolowane termicznie,
• Budowa systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w auli,
• Budowa systemu klimatyzacji w sali koncertowej,
• Budowa wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej dla całego obiektu,
• Wymiana źródła ciepła na gazową pompę ciepła,
• Wymiana instalacji c.o,
• Wymiana instalacji c.w.u,
• Budowa systemu fotowoltaicznego,
• Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED wraz z niezbędnym remontem instalacji elektrycznych,
• Budowa systemu BMS w zakresie instalacji elektrycznych,
• Budowa oświetlenia i nagłośnienia scenicznego,
• Remont całego wnętrza budynku,

Zobacz więcej

Termomodernizacja budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury

Inwestor: Siemiatycki Ośrodek Kultury
Termin realizacji: 2017 – 2018 r

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:
• Ocieplenie dachu z wykonaniem izoalcji, wymianą obróbek blacharskich i orynnowania,
• Docieplenie ścian zewnętrznych,
• Ocieplenie ścian piwnic przylegających do gruntu z wykonaniem izolacji pionowej,
• Wymiana okien na okna PCV,
• Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe, izolowane termicznie,
• Wymiana instalacji c.o,
• Budowa systemu fotowoltaicznego,
• Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED wraz z niezbędnym remontem instalacji elektrycznych

Zobacz więcej

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Straży Pożarnej oraz Biblioteki w Zawadach

Inwestor: Gmina Zawady
Termin realizacji: 11.09.2017 – 29.11.2017

Zakres wykonanych prac obejmował m.in.:

• docieplenie przegród zewnętrznych obiektów
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• wymianę instalacji odgromowej
• dobudowę wiatrołapu
• przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Zobacz więcej

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie

Inwestor: Powiat Wyszkowski
Termin realizacji: 2017 rok

Zakres wykonanych prac obejmował kompleksową termomodernizację kompleksu budynków

Zobacz więcej

Budowa Centrum Handlowego w Warszawie pod nazwą "Galeria Północna" – przy ul. Światowida w Warszawie

Inwestor: Centrum Światowida Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: UNIBEP S.A.

Termin realizacji: 2016 rok

Zakres wykonanych prac w ramach podwykonawstwa obejmował wykonanie robót konstrukcyjno - murowych

Zobacz więcej

Termomodernizacja budynku firmy DB- Schenker w Młochowie

Inwestor: DB- Schenker
Termin realizacji: 2016 rok

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie robót dociepleniowych
  • roboty elewacyjne
  • wymiana obróbek blacharskich
Zobacz więcej

Budowa Zespołu Mieszkaniowego "Osiedle Wilno" w Warszawie

Inwestor: Dom Development S.A.
Termin realizacji: 2015 rok

Zakres projektu obejmował m.in.:

• wykonanie prac dociepleniowych
• wykonanie prac elewacyjnych
• wykonanie elementów dekoracyjnych

Zobacz więcej

Zespół Mieszkaniowy „Żoliborz Artystyczny etap IV” budynek J w Warszawie przy ul. Powązkowskiej

Inwestor: Dom Development SA
Termin realizacji: 2015 rok

Zakres wykonanych prac w ramach podwykonawstwa obejmował wykonanie robót elewacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi

Zobacz więcej

Co oferujemy?

Ostatnie wpisy

Dodany przez:    Dnia: 28 lutego, 2021

DOTACJA NA ZAKUP EKOLOGICZNYCH SZALUNKÓW ABS

Nasza firma zrealizowała projekt pn. „Wzrost konkurencyjności i zatrudnienia w firmie JL Sp. z o.o.”. Inwestycja realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie...

Dodany przez:    Dnia: 28 lutego, 2021

BUDOWA OSIEDLA „SŁONECZNE WZGÓRZE” W PIĄTNICY PRZEZ LEWIARZ DEVELOPMENT

WŁASNY DOM JEST MARZENIEM KAŻDEJ RODZINY. DLATEGO, POD FIRMOWYM SZYLDEM- LEWIARZ DEVELOPMENT, POSTANOWILIŚMY UŁATWIĆ OSIĄGNIECIE TEGO CELU. Zaprojektowane przez Nas osiedle położone jest na pięknym wzgórzu, z którego rozpościera się widok na panoramę Łomży. Lokalizacja zapewnia nie tylko piękne widoki, ale przede...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dane Firmowe

JL Sp. z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 1

18-400 Łomża

NIP: 7182143506

REGON: 363872747

Biuro

Plac Kościuszki 1 (1 piętro),

18-400 Łomża

+48 506 45 45 45