JLBUD
Telefon: +48 506 45 45 45 Adres eMail: biuro@jl-bud.pl
JL-BUD

Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Inwestor: Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych- Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Termin realizacji: 2020 rok

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:

• Ocieplenie dachu z wykonaniem izoalcji, wymianą obróbek blacharskich i orynnowania,
• Docieplenie ścian zewnętrznych,
• Ocieplenie ścian piwnic przylegających do gruntu z wykonaniem izolacji pionowej,
• Wymiana okien na okna PCV,
• Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe, izolowane termicznie,
• Budowa wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej
• Wymiana instalacji c.o,
• Budowa systemu fotowoltaicznego,
• Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED wraz z niezbędnym remontem instalacji elektrycznych

100%

1%

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dane Firmowe

JL Sp. z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 1

18-400 Łomża

NIP: 7182143506

REGON: 363872747

Biuro

Plac Kościuszki 1 (1 piętro),

18-400 Łomża

+48 506 45 45 45