JLBUD
Telefon: +48 506 45 45 45 Adres eMail: biuro@jl-bud.pl
JL-BUD

Termomodernizacja budynków PSM I stopnia im. R. Twardowskiego w Puławach

Inwestor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej
Termin realizacji: 2018 – 2019 rok

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:

• Docieplenie stropodachów z wykonaniem pokrycia
• Docieplenie ścian zewnętrznych
• Ocieplenie podłogi w piwnicy warstwą styroduru wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej podłogi oraz odtworzeniem warstw posadzkowych
• Ocieplenie ścian piwnic przylegających do gruntu z wykonaniem izolacji pionowej
• Wymiana okien na okna PCV z nawiewnikami
• Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe, izolowane termicznie
• Budowa systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w auli
• Budowa wentylacji mechanicznej w sali koncertowej
• Wymiana instalacji c.o
• Wymiana instalacji c.w.u
• Budowa systemu fotowoltaicznego
• Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED wraz z niezbędnym remontem instalacji elektrycznych
• Budowa systemu BMS w zakresie instalacji elektrycznych
• Remont całego wnętrza budynku

100%

5%

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dane Firmowe

JL Sp. z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 1

18-400 Łomża

NIP: 7182143506

REGON: 363872747

Biuro

Plac Kościuszki 1 (1 piętro),

18-400 Łomża

+48 506 45 45 45