JLBUD
Telefon: +48 506 45 45 45 Adres eMail: biuro@jl-bud.pl
JL-BUD

Przebudowa budynku Dworca PKP w Ostrołęce

Inwestor: Miasto Ostrołęka
Termin realizacji: 2021-2022 rok

Zakres prac obejmuje przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku dworca PKP na potrzeby centrum technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacyjnych „Multicentrum” przy Placu Dworcowym w Ostrołęce oraz przebudowę i zagospodarowanie przyległego terenu w obrębie Placu Dworcowego i ul. Stefana Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Miastach” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”

100%

95%

80%

40%

3%

2%

1%

Stan obiektu przed rozpoczęciem prac

Wizualizacja projeku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dane Firmowe

JL Sp. z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 1

18-400 Łomża

NIP: 7182143506

REGON: 363872747

Biuro

Plac Kościuszki 1 (1 piętro),

18-400 Łomża

+48 506 45 45 45