JLBUD
Telefon: +48 506 45 45 45 Adres eMail: biuro@jl-bud.pl
JL-BUD

Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży
Termin realizacji: 2019 rok

Zakres wykonanych robót obejmował:

– prace przygotowawczo- rozbiórkowe
– zagospodarowanie terenu (drogi, place, chodniki)
– zewnętrzne instalacje wodno- kanalizacyjne oraz instalacje ppoż
– budowa placu składowego biomasy, rekonstrukcja kotłowni, fundamenty dla nowego wyposażenia, konstrukcje metalowe oraz budowa dróg
– budowa i montaż budynku podajnika biomasy z ruchoma podłogą
– instalacje zewnętrzne i wewnetrzne

100%

97%

95%

90%

85%

80%

70%

60%

50%

40%

25%

15%

6%

5%

2%

1%

Stan budynku przed rozpoczęciem prac

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dane Firmowe

JL Sp. z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 1

18-400 Łomża

NIP: 7182143506

REGON: 363872747

Biuro

Plac Kościuszki 1 (1 piętro),

18-400 Łomża

+48 506 45 45 45