JLBUD
Telefon: +48 506 45 45 45 Adres eMail: biuro@jl-bud.pl
JL-BUD

Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle

Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle, w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło

Inwestor: Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki
Termin realizacji: 2020 – 2022 rok

Przedmiotem zleconych prac dla JL Sp. z o.o. jest rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle.

Zakres prac do wykonania obejmuje:

 1. Rozbiórka nawierzchni utwardzonych w strefie budowy projektowanego segment
 2. Rozbiórka warstwy ocieplenia istniejącej ściany CKK w strefie styku z projektowanym segmentem
 3. Rozbiórka ścian z cegły dziurawki,
 4. Rozbiórka istniejących przegród budowlanych (obniżony strop i ściany) w południowo zachodniej części budynku, w miejscu sanitariatów.
 5. Rozbiórka istniejących schodów prowadzących na piętro
 6. Rozbiórka części stropu nad parterem zgodnie z rysunkiem R-2 w dokumentacji projektowej
 7. Rozbiórka istniejących schodów w północno-zachodnim narożniku budynku, w miejscu projektowanej szatni),
 8. Rozbiórka istniejących schodów prowadzących ze sceny do magazynku w piwnicy.
 9. Rozbiórka ścian – poszerzenie otworów drzwiowych
 10. Rozbiórka posadzek (wykładzina obiektowa, terakota)
 11. Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej
 12. Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych
 13. Rozbiórka sufitu podwieszanego
 14. Rozbiórka okładzin ściennych (glazura, itp)
 15. Demontaż zewnętrznych elementów instalacji elektrycznej i sanitarnej

ROBOTY REMONTOWE I ADAPTACYJNE OGÓLNOBUDOWLANE, tj.:

 1. Przebudowa pomieszczeń – wykonanie nowych ścian z bloczków cementowo-wapiennych i wykończenie ich tynkiem cementowo-wapiennym oraz płytkami ceramicznymi
 2. Powiększenie sceny i wykonanie nowej posadzki z desek
 3. Uzupełnienie ubytków w stropach po rozbiórce schodów
 4. Wykonanie schodów o konstrukcji żelbetowej w korytarzu na parterze oraz otworu w stropie,
 5. Naprawa tynków, wykonanie gładzi
 6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 7. Montaż urządzeń sanitarnych i dodatkowego wyposażenia toalet
 8. Malowanie ścian i sufitów
 9. Wykonanie podłóg (wykładzina dywanowa, gres)
 10. Wykonanie kontrsufitów
 11. Montaż kurtyny powietrznej w holu wejściowym
 12. Zabudowa przewodów instalacyjnych płytą g-k
 13. Montaż balustrad szklanych na schodach
 14. Zamurowanie otworów drzwiowych i okiennych
 15. Rozbiórka warstwy ocieplenia w strefie styku z projektowanym segmentem
 16. Wymiana warstwy izolacyjnej na izolację z wełny mineralnej w oznaczonych na rysunkach odcinkach elewacji wraz z wykonanie tynków cienkowarstwowych na tych odcinkach
 17. Roboty branży sanitarnej w zakresie wod.- kan między innymi: wymiana i montaż urządzeń sanitarnych, ze zmianami i wykonaniem nowych podejść do tych urządzeń
 18. Roboty branży sanitarnej w zakresie instalacji grzewczej, między innymi: adaptacja i uzupełnienie instalacji wynikająca z przebudowy pomieszczeń
 19. Przebudowy instalacji centralnego ogrzewania,
 20. Budowy instalacji ciepła technologicznego,
 21. Przebudowy instalacji wodociągowej,
 22. Przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej,
 23. Budowy instalacji wentylacji mechanicznej,
 24. Budowy instalacji klimatyzacji,
 25. Przebudowy kotłowni gazowej
 26. Przebudowy instalacji gazowej,
 27. Przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej),
 28. Przebudowy przyłącza wodociągowego,
 29. Budowy hydrantu p.poż. wraz z przyłączem,
 30. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne.
 31. Budowa instalacji oświetleniowej,
 32. Budowa instalacji gniazd wtykowych,
 33. Budowa i modernizacja rozdzielnic elektrycznych,
 34. Budowa instalacji komputerowej,
 35. Wykonanie prób i pomiarów w zakresie opracowania.

Zobaczcie na wideo jak będzie wyglądać CKK po przebudowie:
https://www.youtube.com/watch?v=XoTtwOIJbNA
https://www.youtube.com/watch?v=RAMEoKD6DMI
https://www.youtube.com/watch?v=lJIZIHKLouI
https://www.youtube.com/watch?v=8lFeyurvaag
https://www.youtube.com/watch?v=MC145S9lhkk

90%

80%

60%

50%

1%

Stan budynku przed rozpoczęciem prac

Wizualizacja budynku

Podpisanie umowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dane Firmowe

JL Sp. z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 1

18-400 Łomża

NIP: 7182143506

REGON: 363872747

Biuro

Plac Kościuszki 1 (1 piętro),

18-400 Łomża

+48 506 45 45 45