JLBUD
Telefon: +48 506 45 45 45 Adres eMail: biuro@jl-bud.pl
JL-BUD

Termomodernizacja wraz z przebudową budynku PSM I stopnia w Gryficach

Inwestor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej
Termin realizacji: 2017 – 2018 rok

Zakres wykonanych prac obejmował m.in:

• Wymiana konstrukcji dachów,
• Ocieplenie dachu wełną mineralną z naprawą poszycia dachowego, wymianą obróbek blacharskich i orynnowania,
• Docieplenie ścian zewnętrznych,
• Ocieplenie podłogi w piwnicy warstwą styroduru wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej podłogi oraz odtworzeniem warstw posadzkowych,
• Ocieplenie ścian piwnic przylegających do gruntu z wykonaniem izolacji pionowej,
• Wymiana okien na okna PCV z nawiewnikami,
• Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe, izolowane termicznie,
• Budowa systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w auli,
• Budowa systemu klimatyzacji w sali koncertowej,
• Budowa wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej dla całego obiektu,
• Wymiana źródła ciepła na gazową pompę ciepła,
• Wymiana instalacji c.o,
• Wymiana instalacji c.w.u,
• Budowa systemu fotowoltaicznego,
• Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne LED wraz z niezbędnym remontem instalacji elektrycznych,
• Budowa systemu BMS w zakresie instalacji elektrycznych,
• Budowa oświetlenia i nagłośnienia scenicznego,
• Remont całego wnętrza budynku

100%

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności

w ramach Programu Pomoc Techniczna.

Dane Firmowe

JL Sp. z o.o.

Plac Tadeusza Kościuszki 1

18-400 Łomża

NIP: 7182143506

REGON: 363872747

Biuro

Plac Kościuszki 1 (1 piętro),

18-400 Łomża

+48 506 45 45 45